VEKST OG UTVIKLING I LOKALT NÆRINGSLIV

Velkommen til Bjerkreim Næringshage

Vår misjon: Bidra til vekst og utvikling av lokalt næringsliv i Dalane!

Aktuelt fra BNH

Hold deg oppdatert

Hva kan vi bidra med?

FOR GRÜNDERE / NYETABLERERE

Næringshagene i Norge har en viktig funksjon for å være pådriver og rådgiver for nyetableringer. Derfor har vi ulike tilbud og verktøy for å hjelpe deg som vil starte en virksomhet:

 • 3 timers gratis etablererveiledning
 • Rimelig rådgivning utover 3 timer gratis (se oversikt over priser og vilkår her)
 • Lean Business Startup Platform – digitalt planleggingsverktøy for oppstartsbedrifter og gründere

Næringshagen vil svært gjerne hjelpe frem nye gründere. Derfor er det svært lav terskel for å ta kontakt med oss – du kan være på idé-stadiet eller du har kanskje satt i gang allerede – uansett så vil vi gjerne hjelpe. Om du har behov for å møte oss på kveldstid er det bare å ta kontakt.

Det å starte en bedrift er aldri enkelt, og det er ingen grunn til at du skal gjøre alt alene. Næringshagen har et nettverk av gode hjelpere for deg som skal starte en bedrift. Næringshagen har ikke selv noen finansieringsordning for nyetablerere, men kan hjelpe å finne de rette ordningene for deg.

 

Her ser du noen av våre ordninger / samarbeidspartnere:

 • Vekstpartner er et av Næringshagenes egne program / verktøy for å koble bedrifter og ledere sammen i en mentorordning.
 • Skape er fylkeskommunens egen enhet for å hjelpe nyetableringer og gründere. Vi samarbeider med dem om kurs og workshops. Se mer på deres egne nettsider.
 • Innovasjon Norge er en viktig medhjelper for både gründere og etablerte virksomheter. Næringshagen har jevnlig kontakt og samarbeid med Innovasjon Norge
 •  Virkemiddelapparatet administrert av Fylkeskommunen, Fylkesmannen og Innovasjon Norge er et trepartssamarbeid som næringshagen har tett dialog med. Vi kan derfor være din link inn mot en rekke offentlige virkemidler.

Hvorfor sitte alene når du kan leie rimelig kontorplass i et kontorfelleskap? Næringshagen har ledige kontorer for enkeltpersoner og mindre team (3-4 stk). Du kan leie fast arbeidsplass eller et helt kontor, på måneds, ukes, eller bare dagsbasis.

 

En kontorplass i næringshagen inkluderer

 • Fri parkering
 • Internett
 • Tilgang til printer
 • Tilgang til kjøkken
 • Fri bruk av møterom med prosjektor

 

FOR ETABLERTE VIRKSOMHETER

Et av næringshagens viktigste oppgdrag er å bistå etablerte virksomheter med vekstarbeid. Det gjøres gjennom rådgivning og forretningsutvikling, nettverks – og relasjonsbygging. 

 

Vi har bl.a. 

 • Vekstprogrammet, et bedrifts – og lederutviklingsprogram utviklet av og for næringshagene og næringshagebedrifter for å trene bedriftsledere i utviklingsarbeid
 • Vekstsporet – et konkret og jordnært «workshop»-basert verktøy for å avdekke vekstområder i bedriften og sette inn nødvendige tiltak
 • Bistand med strategiarbeid i bedriftene, forretningsplanlegging, markedsføring og salg m.m

Forskning og utvikling i små og mellomstore bedrifter kan gi betydelige gevinster i form av nye prosesser, metoder, produkter, markeder etc. Innovasjon bør alltid være på agendaen

Næringshagen har fokus på innovasjon, forskning og utvikling som viktig området for vekst. Derfor har vi tett kontakt med virkemiddelapparatet (Fylkeskommunen, Fylkesmannen og Innovasjon Norge) for å bistå med f.eks. 

 • Økonomisk støtte til forskning
 • Tilgang til kompetanse og ekspertise innen ulike fagområder
 • Støtte til både «myke» og «harde» innovasjoner

Næringshagen har eller samarbeider om ulike kurs, seminar og workshops. Vi har bl.a. frokostmøter med aktuelle faglige temaer, lederlunsjer for nettverksbygging m.m. Se mer under Arrangementer

Har du spørsmål?

Aktuelt fra BNH: