Hva kan DU bruke næringshagen til?

Bjerkreim Næringshage er nå midtveis i første driftsår, og det er fortsatt mye som er ukjent og kanskje uklart for mange. Et av spørsmålene går på det helt grunnleggende, som «hva er egentlig næringshagen?», «Hva er forskjellen på næringshagen og næringsforeningen?» «Hvilke bedrifter er med i Næringshagen?» eller «Hva kan jeg bruke næringshagen til»? Jeg skal i denne artikkelen gi svar på det siste.

Først og fremst, næringshagen er til for næringslivet i Bjerkreim og Dalane. Vårt oppdrag, eller misjon, er å bidra til vekst og utvikling av lokalt næringsliv. Med vekst og utvikling mener vi f.eks. flere ansatte og arbeidsplasser, økt inntjening, større geografisk nedslagsfelt, internasjonal satsning, mer effektiv drift for å gjøre skape mer med eksisterende ressurser osv.

Helt konkret gjør vi dette gjennom ulike virkemidler og verktøy, avhengig av type bedrift og situasjon. Vi skiller i hovedsak mellom bedriftens størrelse, dvs. antall ansatte, og modenhet, dvs. nyetablert eller etablert. Derfor har vi også ulike virkemidler til ulike bedrifter.  Det er likevel en viktig fellesnevner for de som bruker næringshagen, nemlig ønske  og ambisjoner om vekst. 

Her er noen eksempler på verktøy og metoder vi bruker:

  • Vekstsporet – en systematisk gjennomgang av bedriften og potensielle vekstområder. Målet er å avdekke vekstområder og sette inn konkrete tiltak. Her er nøkkelpersoner i bedriften med på workshop for å finne de gode tiltakene. Næringshagen er tilrettelegger og prosessleder.
  • Vekstprogrammet – et lederutviklingsprogram i regi av Næringshagene i Rogaland, med Handelshøyskolen BI som faglig samarbeidspartner. 4 fagsamlinger med solid undervisning og nettverksbygging.
  • LEAN Business Startup- beregnet på nystartede / oppstartsbedrifter, men kan med fordel benyttes for å revitalisere eller redesigne en forretningsmodell. Nærinsghagen er sertifisert Lean Business Advisor.
  • Søke støtte til utvikling av nye prosjekter, forskning, innovasjon. Næringshagen har tett dialog og kontakt inn til virkemiddelapparatet, og kan være ditt kontaktpunkt til å motta støtte til ditt prosjekt.
  • Leie kontor og møteromfasiliteter på kortere eller lengre basis. Samlokalisering, eller co-working, har seilt opp som et svært populært tilbud for bedrifter i alle størrelser. Både for å dele på felleskostnader, men ikke minst for å skape synergier gjennom uformelle møteplasser i det daglige. SE PRISLISTE HER: Priser_leie-av-kontor-i-BNH-2018

Så – om din bedrift er mellom 0 og 200 ansatte og du ønsker vekst, da er du i målgruppen for Bjerkreim Næringshages tjenester, og vi vil gjerne komme i kontakt med deg!

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *