Hvordan jobber næringshagene med forretningsutvikling?

Et av hovedmålene med næringshagene er å finne vekstområder i eksisterende og etablerte virksomheter. For å avdekke mulige områder for vekst benyttes et utprøvd forretningsutviklingsverktøy Vekstsporet.

 

Hva mener vi egentlig med vekst?

For å kunne måle vekst trengs en tydelig definisjon. Næringshagene beskriver vekst som økt verdiskapning i virksomheten. Og økt verdiskapning defineres som

 

 

DRIFTSRESULTAT

+

LØNNSUTGIFTER

+

EVT. DIREKTE FOU-KOSTNADER

 

 

 

Disse faktorene sier alle noe om hvordan bedriften skaper mer verdier. Det er viktig å ha med både resultat og lønnsutgifter, da vi skal beregne organisk vekst som følge av økt aktivitet. Vi regner derfor ikke oppkjøp / fusjoner eller andre elementer som kun påvirker resultatet og bunnlinje, som vekst. I tillegg regnes kostnader knyttet til forskning og utvikling også som vekstfaktor.

Vekstsporet som metodikk

Næringshagene har, i samarbeid med ekstern konsulent, utviklet et eget verktøy for å kartlegge, bevisstgjøre og finne mulige vekstområder i bedriftene vi jobber med. Dette verktøyet har fått navnet Vekstpakken. I denne pakken inngår Vekstsporet, Vekstpartner, Idélab og Vekstprogrammet.

Vekstsporet har blitt brukt i en rekke små og mellomstore bedrifter i Rogaland, med gode tilbakemeldinger. Først og fremst blir bedriftene mer bevisste på sitt ståsted og hvilke grep de må ta for videre utvikling og vekst. Ofte er slike tiltak ikke store og ressurskrevende, men ofte knyttet til strategiutvikling og prosesser.

 

Hvordan fungerer Vekstsporet?

Når bedrifter deltar i Vekstsporet starter man på en felles reise som skal gi helt konkrete tiltak bedriften kan gjennomføre for å ta ut identifisert vekstpotensial. Som med de fleste reiser kan det oppstå uforutsette hindringer eller utfordringer. Derfor er det svært viktig at bedriften og forretningsutvikler fra Næringshagen er ”på samme side” helt fra starten. For å sikre en felles retning for reisen, starter alle Vekstspor-program med et avklaringsmøte. I et slikt møte er hensikten å avklare om det er grunnlag for å gå videre med Vekstsporprogrammet. Det er eksempelvis viktig med vilje til vekst, forankring hos ledelsen, ressurser og tid til gjennomføring av tiltak og motivasjon hos de involverte. Dette er alle viktige forutsetninger som man kan avdekke i et slikt møte. Videre blir Vekstsporet forklart og programmet gjennomgått i detalj.

 

I avklaringsmøte er målet å avklare hvilken av Veksttavlene man vil starte med. De fleste bedrifter starter med tavlen LEDELSE/STRATEGI, men det er fullt mulig å velge en av de andre tavlene: PRODUKT – og TJENESTEUTVIKLING, SALG/MARKED, INTERNASJONALISERING.

Som nevnt gir deltakere av Vekstsporet gode tilbakemeldinger. I en travel hverdag har svært mange bedrifter god nytte av det å sette av tid og ressurser til å tenke utvikling – noe man ofte ikke har anledning til i den daglige driften. Og Næringshagene vil ofte være en tilrettelegger som skal stimulere bedriftens egne ansatte til å finne tiltak – ikke primært finne løsningene for bedriften.

 

Lurer du på noe om dette? Kontakt oss for en uforpliktende samtale om Vekstsporet!

2 hendelser på “Hvordan jobber næringshagene med forretningsutvikling?”

  1. Tilbakeping: Hvorfor være målbedrift i en næringshage?

  2. Tilbakeping: Vikeså Trevare-fabrikk har gjennomført «Vekstsporet»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *