Næringshagen på Bondekafé

Hvordan kan Næringshagen hjelpe landbruket?

 

Bjerkreim Bondelag inviterte Bjerkreim Næringshage til Bondekafé 11.januar. En glimrende anledning til å presentere noen tanker rundt temaet hvordan Næringshagen og landbruket sammen kan skape vekst, og ikke minst få innspill fra bøndene selv om dette med tilleggsnæring og nytenking i landbruket.

Det var viktig for BNH å presentere våre tanker om visjon og mål for selve arbeidet med den nye næringshagen, nemlig bidra til vekst og utvikling for å sikre et godt livsgrunnlag i Bjerkreim. Videre ble det presisert at et av våre hovedmål vil være å gjøre næringshagen til den naturlige samarbeidspartner for både bonde og bedriftseier for å skape vekst.

Hvorfor tilleggsnæring

Vi ser en stadig mer utfordrende situasjon for det tradisjonelle landbruket. Politiske rammevilkår, klimautfordringer og sosiale strukturer gjør at mange bønder nå går nye veier. Og da spesielt innen lokalmatproduksjon og reiseliv. Stor etterspørsel etter lokalmat gjør det mulig å skape solide arbeidsplasser gå gårdene. Det bekreftet også representanten fra Bondens Marked, som også var til stede på Bondekaféen.

En god og nyttig kveld, med positive bønder som tok varmt i mot den nye næringshagelederen!

Vi bønder er noen vanedyr, men vi er nødt til å fornye tankesettet vårt! (Sagt på Bondekaféen)

Workshop om lokalmat

BNH kommer til å arrangere en workshop for de som ønsker å gå mer i detalj ang. lokalmatproduksjon i Bjerkreim. Her kommer vi til å invitere aktuelle aktører som kan bidra med informasjon og hjelp. Målet blir å komme frem til konkrete aktiviteter og tiltak for å produsere og selge mer lokalmat i Bjerkreim. Allerede på Bondekaféen ble det vist interesse for en slik workshop.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *