På Sporet Av Vekst

Et bedriftsutviklingsprogram for distriktskommuner

SAMARBEID OM BEDRIFTSUTVIKLING 

Innovasjon Norge Rogaland, Næringshagene i Rogaland, Connect Vest, Rogaland fylkeskommune og har gått sammen og tilbyr små og mellomstore bedrifter i distriktene i Rogaland et bedriftsutviklingsprogram for vekst. Vi har samlet verktøy, metodikk og kompetanse fra de fire samarbeidspartnerne og samordnet virkemidlene våre med mål om å tilby bedrifter et helhetlig tilbud. 

Om bedriftsutviklingsprogrammet.

Steg 1: Mobilisering av bedrifter 

Bedriftsutviklingsprogrammet starter med en mobilisering av bedrifter som ønsker å delta. Bedriftene melder sin interesse. Næringshagene gir ytterligere informasjon om programmet og det inngås en målbedriftsavtale med næringshagen. En målbedriftsavtale med næringshagen innebærer at bedriften deltar i Siva sitt næringshageprogram og kan motta statsstøtte, dvs. at bedrifter gis enn innovasjonsstøtte på inntil 75% reduksjon i timepris. 

Steg 2: VekstSporet 

Programmet starter med en gjennomgang av næringshagenes metode og verktøyet VekstSporet. VekstSporet identifiserer vekst- Initiativ i bedriften. Det er utviklet fire VekstSpor- områder (tavler). Dette er innen forretnings- områdene: 1) Ledelse, organisasjon og strategi, 2) Salg og marked, 3) Produkt /tjenester, utvikling og FOU, samt 4) internasjonale muligheter.  

Les mer om VekstSporet: https://nhrogaland.no/tjenester/bedriftsutvikling/vekstsporet/ 

Representant fra Innovasjon Norge og næringshagen deltar sammen med nøkkelpersoner fra bedriften i en samtale (VekstSpor- metoden) som tar ca. 3 timer.. 

VekstSpor- gjennomgangen skal resultere i en rapport fra næringshagen som oppsummerer hvilke konkrete vekstinitiativ som kom fram under samtalen. 

Steg 3: Kompetansetilbud 

VekstSpor-prosessen vil avgjøre hva slags kompetanse og ressurser bedriften vil trenge for aktivt å ta tak i og videreutvikle vekstinitiativ som VekstSpor- prosessen har avdekket, og som står omtalt i rapporten bedriften har mottatt.  

Ulike virkemidler som kan tas i bruk: 

Innovasjon Norge: Innovasjon Norge har ulike kompetansetiltak for bedrifter. Dette kan f.eks. være innen internasjonalisering og eksport, bærekraft og grønne forretningsområder, digitalisering, lean startup og lean produksjon, IPR, forretningsmodellering mv. Innovasjon Norge har også ulike tilskuddsordninger bedrifter kan benytte seg av. 

Se https://www.innovasjonnorge.no/no/Kontorer-i-Norge/Rogaland/ 

Næringshagene: Næringshagene gir tilbud om forretningsutvikling og har både egen kompetanse og kompetanse i ulike nettverk næringshagen deltar i. Gjennom deltakelse i Siva sitt næringshageprogram gis ulike kompetansetiltak som deltakelse i VekstProgram, mentorordning (VekstPartner), nettverksarbeid, kurstilbud mv. Næringshagene gir bedrifter tilskudd gjennom rabatterte satser, eller gjennom innovasjonsstøtte fra Siva. 

Næringshagene er en av Rogaland fylkeskommunes regionale utviklingsaktører og kan gi bedriften informasjon om fylkeskommunes virkemidler til bedrifter, se https://www.rogfk.no/Vaare-tjenester/Naeringsutvikling 

Rådgivere i fylkeskommunes næringsavdeling kan også kobles direkte til bedriften. 

Næringshagene har ytterligere nettverk til andre virkemidler som bedriften kan koples opp mot, alt avhengig av bedriftens ståsted og behov for utvikling. 

Connect Vest Connect Vest er et non-profitt selskap som tilbyr kompetanseprogram for bedrifter samt programmene Springbrett, investor- og partnermøter samt en mentorordning. Det kan være bedrifter som deltar i bedriftsutviklingsprogrammet som vil ha nytte av en eller flere av disse tilbudene. Se https://www.connectnorge.no/vest

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *