TRENGER DIN BEDRIFT EN SPARRINGSPARTNER I DISSE KRISETIDER?

Hele samfunnet er påvirket av COVID-19-krisen, og mange bedrifter står oppi svært krevende situasjoner nå. Vi er allikevel heldige som bor i Norge, der regjeringen har satt i gang mange krisetiltak, inkludert tiltak som skal bidra til at «sunne bedrifter» skal overleve krisen.  Vi vet ikke hvor lang tid denne unntakstilstanden vil vare, men det er helt klart at Koronakrisen vil påvirke oss alle i lang tid framover.

Mange har vært ute en stormnatt før, men denne så de fleste av oss ikke komme – i alle fall ikke så fort, og ikke at den skulle ramme hele verden så kolossalt. Det føles kanskje ikke sånn nå, men en krise kan alltids brukes til noe positivt.

Er dere klar til å starte opp for fullt på kort varsel? Har dere fremdeles tilgang på den arbeidskraft og kompetansen som er nødvendig?  Tilgang på kapital? De omstillingene som må gjøres når krisen er over blir også omfattende, og det kan vi forberede oss på! Det er i krisetider man skal planlegge for gode tider som kommer.

Vårt råd er – Forstå situasjonen, tenk igjennom hvordan dere skal løse dette, sett en klar retning, og aldri mist målet!  Fokuser på det som er viktig for bedriften kortsiktig og langsiktig.  Det finnes mange måter å jobbe på, og nå gjelder det å være tilpasningsdyktig.

GODE FOKUS Å HA I KRISETIDER

Det praktiske

Få overblikk og iverksett tiltak. Lag en god plan.

 • Hvordan skal dere drive virksomheten i denne perioden. Reduksjon i virksomhet, permitteringer, likviditet, reduksjon eller null i inntekt, faste utgifter stopper ikke opp. Bevaring av verdier.
 • Kriseforståelse, ledelse og strategisk tenking

Det taktiske

Utnytt krisen

 • Tenk nytt. Nye forretningsområder.  Nye salgskanaler.
 • Nå har vi kanskje tid til å lære nye ting som vi har utsatt pga mangel på tid.
 • Rydd, oppgrader, forbered nye tider, utvid nettverket, digitaliser.

Det strategiske

 • Ikke få panikk. Hold hodet klart.  Felles for alle kriser er at de går over.
 • Stå igjennom det.
 • Lag scenarier for hvordan dette kan utvikle seg.
 • Tenk langsiktig.

Det personlige

 • Bevar roen, deg selv og det strategiske synet
 • Ha gode holdninger
 • Oppretthold driven

Bruk gjerne rådgivere som raskt forstår problemstillingen

KOSTNADSFRI RÅDGIVNING / HJELP I FRA NÆRINGSHAGENE

Vi i Næringshagene kan bistå bedriftene ved å være en ressurs- og sparringpartner, både når det gjelder kortsiktige og langsiktige tiltak.  Vi er en del av et stort nettverk, og bidrar til å finne frem til den hjelpen du behøver. Vi jobber tett opp mot Siva, Næringshagene i Norge, fylkeskommunen og kommunene for å kunne støtte opp om bedrifter og næringslivet i regionen vår. Situasjonen er ny for alle, det skjer stadig endringer, og vi får fortløpende oppdatert informasjon om nye tiltak for å støtte opp om næringslivet.

Vi vil følge med for å tilgjengeliggjøre virkemidler som skal få næringslivet gjennom denne krevende perioden, og vil forsøke å veilede og bistå så godt det lar seg gjøre. Vi i Næringshagen har fått bevilget ekstra midler til å bistå bedrifter som er berørt av krisen, og tilbyr derfor nå kostnadsfri rådgivning i en periode fremover.  Vi vil i første omgang tilby 2-3 timer per bedrift. I de tilfeller der det er nødvendig kan Næringshagen også vurdere om det er grunnlag for flere timer fri bistand, og tilby dette.

Vi har som mange andre hjemmekontor inntil videre, men er tilgjengelige som samtalepartnere på telefon og videokonferanse, så nøl ikke med å ta kontakt om det er noe vi kan bistå med.  Vi er her for å hjelpe næringslivet.

KONTAKTINFO BJERKREIM NÆRINGSHAGE

Tove Sivertsen

Daglig leder og forretningsutvikler

Tlf: 909 46 506

Epost: tove@ryfylkenh.no

Per Øystein Sandvin

Forretningsutvikler

Tlf: 481 17 977

Epost: per@ryfylkenh.no

NYTTIG INFORMASJON I FORBINDELSE MED KORONAKRISEN