Produkter og tjenester

Bli næringshagebedrift

Som Næringshagebedrift (målbedrift) får du tilgang til sterkt rabatterte tjenester fra Bjerkreim Næringshage. Det gjelder produkter og tjenester beskrevet nedenfor, samt seminarer og workshops som vi arrangerer. Som målbedrift kan du velge i «menyen» under, og med det få kortreist, rabattert forretningsrådgivning. 

Rabatt og tilbud varierer ut fra bedriftens størrelse. Se rabattmatrisen under.

Kobling til virkemiddelapparatet

Som næringshage har vi nær relasjon til virkemiddelapparatet, som Innovasjon Norge, Fylkeskommunen og Fylkesmannen. Det finnes en rekke programmer, midler og virkemidler for både nyetablerte og etablerte virksomheter. Næringshagen er et naturlig koblingspunkt inn til dise aktørene, og medlemsbedrifter får bistand til både prosjektsøknader, kontaktformidling og hjelp til å finne riktig virkemiddel. 

Tilgang til kontorplass / møterom

Næringshagen tilbyr kontorplass på dags, ukes eller månedsbasis til bedrifter som ønsker et moderne kontorfelleskap. Vi holder til på Nesjane 3 på Vikeså, og har ledige kontorer, møterom og kontorplasser. Som Næringshagebedrift får du tilbud om rimelig leie av lokaler. Se priser og oversi

Rabatter

Gjennom Næringshageprogrammet og tilskudd fra SIVA kan vi tilby gode rabatter for våre målbedrifter. Rabatten er justert ut fra antall ansatte i bedriften og hvor lenge du benytter programmet.

Finn ut hvilke rabatt DU kan få:

Produkter og tjenester - standardpriser

Vekstanalyser og planlegging av tiltak

Forretningsmodellering og strategiarbeid

Markedsføringstjenester

Andre tjenester